Palmzondagviering - 9 april 2017

image

Ze  hebben  het  super  gedaan  …  onze  acteurs  Mauro,  Rune,  Serena,
 Kircke,  Mathijs,  Jentel !

Wat  Jezus  de  laatste   uren   van   zijn   leven   moest   doorstaan,   was
verschrikkelijk.   Zoveel  pijn  …  helemaal  alleen  gelaten.
De schriftgeleerden veroordeelden hem tot de doodstraf omdat ze bang
waren  hun  macht  te  verliezen.
De   Romeinen    deden   mee   omdat   ze   niet   anders   durfden.
Zijn  leerlingen  waren  bang  en  vluchtten  weg.
Het volk koos voor Barabas en niet voor Jezus … waarom toch ?

image
Gelukkig   vieren   we   met   Pasen   de   verrijzenis
van   Jezus.
Hij   is  opgestaan   uit   de  doden  en   leeft   tussen
de   mensen.
Je  ziet   hem   niet  in  levende  lijve,   maar  je  voelt
hem  elke  dag  tussen  de  mensen  waar  je  samen
mee  bent.

Bekijk de foto's

Foto Gallerij - Werkjaar 2018-2019

pix

Foto Gallerij - Werkjaar 2017-2018

pix pix pix

Foto Gallerij - Werkjaar 2016-2017

pix pix pix pix

Foto Gallerij - Werkjaar 2015-2016

pix